Hoe werkt Josee Lodder?
Na één of meer gesprekken wordt een passende werkwijze gezocht. Deze kan variëren van incidenteel steunend contact tot een intensieve behandeling. Zo nodig worden ook verschillende behandelingsmethoden na elkaar gebruikt.

Ik ben gespecialiseerd in kortdurende behandelingen; een effectieve en efficiënte vorm van hulpverlening. Indien de cliënt hiermee instemt, wordt de huisarts op de hoogte gesteld van het contact. Na een systematische inventarisatie van de klachten / probleemgebieden wordt samen met de cliënt een stappenplan uitgezet waarbij concrete, haalbare en gewenste doelen worden gesteld.

De cliënt staat hierbij centraal. Josee Lodder biedt steun en hulp bij het bereiken van de gewenste doelstelling(en). Dit op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. Kortdurend en doelgericht.

Kernwoorden bij deze werkwijze:
  • bemoedigend
  • naast de cliënt staan
  • begripvol/ respectvol
  • eigenwaarde van de cliënt staat centraal
  • inlevend
  • veel levenservaring
  • professionaliteit