Wat zijn de kosten?
De consultprijs is € 110,--.
U krijgt in alle gevallen ongeveer 80% van de consultprijs vergoed.

Vanuit het basispakket tot 13 consuls per jaar.